Πολιτική αξιολόγησης

Πολιτική αξιολόγησης


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ


Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ


ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ – ΧΡΗΣΤΩΝ: 1. Για τη χρήση και είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη και να χορηγήσετε ορισμένες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που διατίθεται σχετικά. Είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη και τη μη γνωστοποίηση του κωδικού πρόσβασης που θα ορίσετε για την είσοδό σας. Ο χρήστης- μέλος θεωρείται υπεύθυνος για όλη τη δραστηριότητα και τις πληροφορίες και αξιολογήσεις που δημοσιεύει. Σε περίπτωση που υπάρξει ζήτημα παραβίασης του λογαριασμού σας, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως.

2. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε το λογαριασμό σας οποτεδήποτε εφόσον παραβιάζει τους όρους λειτουργίας της πλατφόρμας.

3. Ο λογαριασμός είναι προσωπικός και δεν χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς σκοπούς παρά μόνον για αξιολόγηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Για τη δημιουργία του απαιτείται να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα και να μας παρέχετε ακριβής και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με εσάς.

4. Ο χρήστης - μέλος δεν μπορεί να παραστήσει κάποιον άλλο (π.χ. να υιοθετήσει την ταυτότητα μιας διασημότητας ή κάποιου τρίτου), να δημιουργήσει ή να χρησιμοποιήσει έναν λογαριασμό για οποιονδήποτε άλλο εκτός από εσάς, να παράσχει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφορετική από τη δική σας ή να δημιουργήσει πολλούς λογαριασμούς. Εάν χρησιμοποιείτε ψευδώνυμο, προσέξτε ότι οι άλλοι ενδέχεται να είναι σε θέση να σας αναγνωρίσουν εάν, για παράδειγμα, συμπεριλάβετε τα στοιχεία αναγνώρισης στις αναθεωρήσεις σας, χρησιμοποιείτε τις ίδιες πληροφορίες λογαριασμού σε άλλους ιστότοπους ή μέσα δικτύωσης ή επιτρέπετε σε άλλους ιστότοπους να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με εσάς. Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση τις τρέχουσες ισχύουσες διατάξεις του Νόμου, όπως αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική ενότητα.

5. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού, συμφωνείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε σχέση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

6. Ευθύνη για το περιεχόμενο: Μόνο εσείς είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών σας και, μόλις δημοσιευτεί, δεν μπορεί πάντα να αποσυρθεί. Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών σας, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας του ή της αξιοπιστίας σας. Ενδεικτικά: Ενδεχομένως να θεωρηθείτε υπεύθυνος για τις δημοσιεύσεις σας αν, για παράδειγμα, το περιεχόμενό σας περιέχει υλικό που είναι ψευδές, σκόπιμα παραπλανητικό ή δυσφημιστικό, παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού σήματος, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού απορρήτου, του ηθικού δικαιώματος, του απορρήτου, του δικαιώματος δημοσιότητας ή οποιασδήποτε άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει υλικό που είναι παράνομο, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου λόγου μίσους ή της πορνογραφίας, εκμεταλλεύεται ή βλάπτει με άλλο τρόπο τους ανηλίκους, ή παραβιάζει ή υποστηρίζει την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού.

7. Δικαιώματα ηλεκτρονικής πλατφόρμας για χρήση των δημοσιεύσεων: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δημοσιεύσεις σας με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας προβολής, αναδιαμόρφωσης, ενσωμάτωσής της σε διαφημίσεις και άλλα έργα, δημιουργώντας παράγωγα έργα από αυτήν, προωθώντας τη, διανέμοντάς το και επιτρέποντας σε άλλους να κάνουν το ίδιο σε σχέση με τις δικές τους ιστοσελίδες και τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ως εκ τούτου, μας παρέχετε απεριόριστα, μη αποκλειστικά εκχωρήσιμα, μεταβιβάσιμα δικαιώματα χρήσης των δημοσιεύσεών σας για οποιονδήποτε σκοπό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Οι δημοσιεύσεις και οι αξιολογήσεις του χρήστη - μέλους δεν αντικατοπτρίζουν τη γνώμη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να καταργούμε, να προβάλλουμε, να επεξεργαζόμαστε ή να επαναφέρουμε το Περιεχόμενο Χρήσης κατά διαστήματα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο και χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Για παράδειγμα, ενδέχεται να καταργήσουμε μια αξιολόγηση αν πιστεύουμε ότι παραβιάζει τις «Οδηγίες για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων», όπως αναφέρονται πιο κάτω. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να διατηρούμε ή να σας παρέχουμε αντίγραφα του περιεχομένου σας. Υφίσταται ρητή δήλωση ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν στις πληροφορίες που δίδετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά την εγγραφή σας τυγχάνουν της ανεπιφύλακτης προστασίας του Νόμου όπως αναφέρονται στη σχετική ενότητα περί διασφάλισης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Συμφωνείτε να μην προβείτε στις κάτωθι ενέργειες ούτε να βοηθήσετε ή να ενθαρρύνετε ή να επιτρέψετε σε άλλους να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για:

1. Παραβίαση των οδηγιών για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων, για παράδειγμα, γράφοντας μια ψεύτικη ή δυσφημιστική αξιολόγηση.

2. Παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης της εμπιστοσύνης, του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού σήματος, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού απορρήτου, του ηθικού δικαιώματος, του απορρήτου, του δικαιώματος δημοσιότητας ή οποιασδήποτε άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

3. Να απειλήσετε, βλάψετε ή παρενοχλείτε άλλους ή προωθείτε το φανατισμό ή τις διακρίσεις.

4. Προωθήσετε μια επιχείρηση ή άλλη εμπορική επιχείρηση ή εκδήλωση ή χρησιμοποιήστε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ηλεκτρονική πλατφόρμα για εμπορικούς σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο σκοπό λειτουργίας της.

5. Παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο.

Συμφωνείτε επίσης να μην προβείτε στις κάτωθι ενέργειες:

1. Να παραβιάζετε τους Όρους.

2. Να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε, να αναπαραγάγετε, να διανείμετε, να μεταφράσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή να προσαρμόσετε, να προβάλλετε δημόσια, να πωλήσετε, να εμπορεύεστε ή να εκμεταλλευτείτε με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (εκτός από το περιεχόμενό σας).

3. Να χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε εφαρμογή ρομπότ, αράχνη, αναζήτηση / ανάκτηση ιστότοπου ή άλλη αυτοματοποιημένη συσκευή, διαδικασία ή μέσο για την πρόσβαση, την ανάκτηση, την αποκομιδή ή την ευρετηρίαση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου ή οποιουδήποτε περιεχομένου ιστότοπου.

4. Να καταργήστε ή τροποποιήσετε οποιαδήποτε ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που εμφανίζονται σε οποιοδήποτε τμήμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή σε οποιοδήποτε υλικό εκτυπώνεται ή αντιγράφεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

5. Να εγγράψετε, επεξεργαστείτε ή αντλήσετε πληροφορίες για άλλους χρήστες.

6. Να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τους λογαριασμούς χρηστών, τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τα δίκτυα που συνδέονται με την Ιστοσελίδα μέσω hacking, παραβίασης κωδικού πρόσβασης ή οποιουδήποτε άλλου μέσου.

7. Να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα για μετάδοση ιών ή τυχόν άλλου κακόβουλου λογισμικού.

8. Να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα που παρεμβαίνει στην ορθή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή επιχειρήστε να παρεμποδίσετε την ορθή λειτουργία της πλατφόρμας.

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Γενικές οδηγίες

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να καταχωρήσουν την αξιολόγησή τους στην παρεχόμενη φόρμα, σχετικά με το προϊόν και την παρεχόμενη υπηρεσία. Στα πλαίσια αυτά, παρακάτω, έχουμε συγκεντρώσει κατευθυντήριες γραμμές ώστε να εκπληρώνεται ο σκοπός της αξιολόγησης και να δοθεί το πλαίσιο στο οποίο οι χρήστες θα πρέπει να κινούνται ώστε να μην παραβιάζουν τους κανόνες και να προβαίνουν σε ορθή αξιολόγηση και θεμιτή κριτική.

Ακατάλληλο περιεχόμενο: Απαγορεύονται και θα διαγράφονται σχόλια που θα περιλαμβάνουν απειλές, παρενόχληση, ομιλία μίσους και φανατισμό καθώς επίσης και ρατσιστικά ή υποτιμητικά σχόλια προς ευπαθείς ομάδες ή σεξιστικά.

Αντικειμενικότητα: Οι αξιολογήσεις σας πρέπει να είναι αντικειμενικές και πρόσφορες. Βασιζόμαστε στην αξιόπιστη και ξεκάθαρη αξιολόγησή σας.

Συνάφεια: Βεβαιωθείτε ότι οι αξιολογήσεις σας είναι σχετικές και κατάλληλες για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οδηγίες αξιολόγησης: Οι καλύτερες κριτικές είναι οι προσωπικές που βασίζονται στην ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα του κάθε χρήστη. Ακολουθούν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τις καλύτερες δυνατές κριτικές και αξιολογήσεις.

Προσωπική εμπειρία: Καταχωρίστε την εμπειρία που είχατε από τη συγκεκριμένη επιχείρηση και το προϊόν που αγοράσατε.

Ακρίβεια: Βεβαιωθείτε ότι η κριτική σας είναι σωστή. Αισθανθείτε ελεύθεροι να εκφράσετε τις απόψεις σας, αλλά μην υπερβάλλετε ή παραποιείτε την εμπειρία σας

Ενημέρωση αξιολόγησης/κριτικής: Οι ενημερώσεις αξιολόγησης/κριτικής θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την εμπειρία ή αλληλεπίδραση με την επιχείρηση.

Οδηγίες προφίλ χρήστη

Χρησιμοποιείστε το προφίλ του λογαριασμού σας για να αφήσετε τους ανθρώπους να γνωρίζουν ποιος είστε ώστε να σας γνωρίζουν και να σας εμπιστεύονται στις αξιολογήσεις και τις κριτικές σας.

Για να κάνουμε αυτόν τον ιστότοπο να λειτουργεί σωστά και για να προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία χρήστη, χρησιμοποιούμε τα cookies. Μάθετε περισσότεραx